AMATHUSIDAE        

                                                                                               

Amathusia binghami

Amathusia phidippus

Amathuxidia amythaon

Enispe cycnis

Enispe euthymias

Faunis aerope

Faunis caneus

Faunis menado

Hyantis hodeva

Morphopsis meeki

Morphopsis ula

Stichopthalma camadeva

Stichopthalma fruhstorferi

Stichopthalma howqua

Stichopthalma louisa

Stichopthalma neumogeni

Teanaris bioculatus

Teanaris catops

Teanaris chionides

Teanaris dimona

Teanaris dioptrica

Teanaris domitilla

Teanaris horstfeldi

Teanaris macrops

Teanaris onolaus

Teanaris phorcas

Thaumanitis diores

Thaumanitis klugius

Thaumanitis odana

Thauria aliris

Xantohotaenia busiris

Zeuxidia amethystis

Zeuxidia doubledayi

Zeuxidia  eurelius