DANAIDAE                    

                                                                                        

Amauris albimaculata

Amauris damocles

Amauris ellioti

Danaus affinus

Danaus chrisippus

Danaus eresimus

Danaus formosa

Danaus genutia

Danaus gilippus

Danaus limniace

Danaus melanippus

Danaus melusine

Danaus philene

Danaus plexippus

Danaus pumila

Danaus schenkii

Danaus sita

Danaus vulgaris

Euploe batesi

Euploe core

Euploe dufresne

Euploe eurinassa

Euploe leucostictos

Euploe radamanthus

Euploe sylvester

Euploe treischkei

Euploe walacei

Idea blanchardii

Idea d'urvillei

Idea hadeni

Idea idea

Idea jasonia

Idea leuconoe

Idea lynceus

Idea tambusiana

Ideopsis gaura

Ideopsis vitrea

Ituna lamiris

Lucorea ceres